Privacy

Sint Jozef gaat zorgvuldig om met de privacy van de leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement  van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Elk jaar opnieuw dienen ouders toestemming te geven voor zaken zoals publicatie van beeldmateriaal in het Wijzerje, op social media, schoolgids etc.

Het maken van foto’s en video’s in de school is alleen toegestaan na toestemming van de docent en/of schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken gelden:

  • Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s.
  • Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.
  • Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media.
  • Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.
  • Maak een close-up alleen van je eigen kind.
  • Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat.