Aanmelden leerlingen

Aanmelding en opvang van nieuwe leerlingen

Als uw kind 4 jaar wordt mag het naar school. Kinderen worden door de ouders aangemeld op school d.m.v. een inschrijfformulier. Enkele weken voordat het kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact op met de ouders en samen plannen ze 5 dagdelen voor het kind om mee te draaien in de groep. De eerste keer mogen de ouders meekomen.

Als het kind de peuterspeelzaal heeft bezocht dan krijgt de school een overdrachtformulier. Indien nodig dan is hierover mondeling contact met de leidster (s) van de speelzaal.

Ouders die hun kind komen aanmelden op onze school worden uitgebreid geïnformeerd. U krijgt een vrijblijvende rondleiding en informatiemateriaal.

In overleg met de ouders wordt besloten of een kind dat in juni jarig is nog voor de vakantie geplaatst wordt of pas na de zomervakantie. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip van de vakantie. Kinderen die in december 4 jaar worden, worden in januari geplaatst. In overleg met u wordt er in beide gevallen afgesproken of uw kind de eerste week alleen de ochtenden zal komen.

Indien een leerling voor een hogere groep wordt aangemeld, wordt eerst informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Indien nodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan en wordt het kind enkele dagen tot 14 dagen geobserveerd op onze school.

Hierna wordt door de directie besloten of het kind bij ons ingeschreven kan worden. Tevens wordt bepaald in welke groep uw kind geplaatst wordt. Kinderen die van een andere school komen, worden pas definitief ingeschreven als er een onderwijskundig rapport van de vorige school is overlegd.

De kinderen kunnen elk moment van het jaar aangemeld worden.