Contact

Schoolst-jozef

Basisschool St. Jozef
Kerkstraat 9
6606 AJ Niftrik
tel: 0486-413841
e-mail : stjozef.directie@kansenkleur.nl

Schoolbestuur

Stichting Kans & Kleur
Stationsplein 1
6601 BN Wijchen

Postbus 5
6600 AA Wijchen

tel: 024-6487890
e-mail: info@kansenkleur.nl
URL: www.kansenkleur.nl

Inspectie van het Onderwijsonderwijsinspectie

e-mail: info@owinsp.nl
URL:   www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)