Daltononderwijs

De kernwaarden van het Daltononderwijs

Helen Pankhurst baseerde haar daltonplan op twee grondgedachten: ‘freedom’ en ‘interaction of group life’.
De twee grondgedachten van Parkhurst ‘freedom’ en ‘interaction of group life’ zijn in Nederland niet letterlijk overgenomen, maar vertaald naar drie daltonprincipes:  

  • vrijheid in gebondenheid
  • zelfstandigheid  
  • samenwerken

De veranderingen in ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de daltonuitgangspunten. Daarbij zijn de drie daltonprincipes doorontwikkeld tot de vijf nieuwe kernwaarden:

  • samenwerking
  • vrijheid en verantwoordelijkheid
  • effectiviteit
  • zelfstandigheid
  • reflectie