Leerlingenraad

Sinds schooljaar 2019-2020 heeft Sint Jozef een eigen leerlingenraad. Elk schooljaar verandert de leerlingenraad. Als leerkrachten vinden we de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevordert. Aan de leden van de leerlingenraad dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen? Een belangrijke aantekening hierbij is dat de punten die worden ingebracht tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad voor de hele school van toepassing moeten zijn. Dingen die bijvoorbeeld aan de orde komen: schema voor voetbal, open inloop van de ouders, evaluatie van verschillende schoolactiviteiten en het scheiden van afval.