Schooltijden

Wij werken op school met een continurooster, waarbij de leerlingen tussen de middag niet meer naar huis gaan, maar op school blijven.

De leerlingen zijn elke dag op school van 08:30 uur tot 14:00 uur. In de eerste pauze eten de kinderen fruit en gaat groep 1/2/3 een half uur en groep 4 t/m 8 een kwartier buiten spelen. In de tweede pauze eten de kinderen brood en gaat groep 1/2/3 weer een half uur en groep 4 t/m 8 een kwartier buiten spelen.

Regels en afspraken rondom het eten op school

  • We eten gezond op school (fruit/brood/melk/sap/water).
  • We stimuleren kinderen hun eten en drinken op te maken.
  • Wat over is gaat mee terug naar huis.