Verlof aanvragen

Regels voor verlof (Art. 13a/14 WPO)

Onderwijs is een recht voor alle kinderen in Nederland. Als u verlof wilt aanvragen dan kan er een formulier worden aangevraagd bij de groepsleerkracht. U kunt verlof vragen voor de volgende redenen:

  • Huwelijk van ouder/verzorger/familie;
  • Begrafenis van familie;
  • Huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders;
  • Beroep op vrijstelling buiten de reguliere vakanties; u bent door uw werk niet in de gelegenheid binnen één schooljaar, twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan (werkgeversverklaring verplicht, minstens 8 weken van tevoren aanvragen);
  • Verlof voor bijzondere omstandigheden (toelichting vereist, ter beoordeling aan de directeur/locatieleider).

Als u verlof wilt aanvragen, doe dit dan twee weken van te voren.